Documentatia de atribuire pentru achizitia publica de servicii de paza, prin incheierea unui contract cadru pentru perioada 2016 – 2017.

Fisiere