HOTARAREA NR. 5/29.01.2014

Privind aprobarea Planului anual de lucru pe anul 2014, pentru beneficiarii de ajutor social

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 29.01.2014 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 612/20.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere art. 29, alin 1 si 2 din Legea nr. 416, modificata, privind venitul minim garantat;

In baza art. 36, lit. “d” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul atr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE :

Atr. 1. - Se aproba Planul anual de lucru pe anul 2014, pentru beneficiarii de ajutor social, dupa cum urmeaza:

            - curatenie (maturare, strangere gunoaie, incarcat si transport gunoi ) in centrul civic al comunei Poiana Mare, targul saptamanal, parcurile comunale si al satelor Tunarii Vechi si Tunarii Noi;

            - curatat zapada din centrul civic al comunei Poiana Mare, sat Tunarii Vechi si Tunarii Noi si targul saptamanal;

            - intretinere spatii verzi in parcurile din comuna;

            - plantat si intretinere flori in jardinierele din centrul comunei;

            - efectueaza si alte lucrari necesare domeniului public.

Art. 2.- Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de viceprimarul comunei, Buzatu Claudiu – Valentin.