HOTARIREA Nr. 11/12.02.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

HOTARIREA Nr. 11/12.02.2014

 

Privind efectuarea curăţeniei şi dezăpezirii

trotuarelor de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi comerciale

 

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 12.02.2014 in sedinta ordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 1332/06.02.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

În baza art. 36, alin. 6, lit. ,,a” pct. 16, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala, a O. G. nr. 21 / 2002, art.9 şi art 24;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. - Se aprobă efectuarea curăţeniei (strângerea, depozitarea şi transportul gunoaielor) şi dezăpezirii trotuarelor ce se învecinează cu spaţiile comerciale în care îşi desfăşoară activitatea de comerţ, de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi comerciale în satele Poiana Mare, Tunarii vechi şi Tunarii Noi.

  1. Art.2. - Se stabileşte ca sancţiune pentru neîndeplinirea prevederilor art. 1 contravanţie cu amendă de la 100 lei, la 500 lei.

    1. Art.3. - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei Buzatu Claudiu-Valentin.

 

 

 

  1. Dată astăzi 12.02.2014

  2. la Poiana Mare