APA MENAJERA SI CANALIZARE LA POIANA MARE

Contractul de lucrari „Retele noi de apa si canalizare menajera in Poiana Mare”, a fost semnat vineri, 19 aprilie a.c., cu un consortiu format din S.C. Polystart Impex S.R.L., S.C. TCIF S.A. – Craiova, S.C. Confort S.A. 
Valoarea constractului este de 31.872.571,91 lei, fara TVA, cu o durata de executie de 21 luni, incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Acestea fac parte din Proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 1.

Investitiile propuse pentru sistemul regional de alimentare cu apa Calafat vor include in prima faza trei componente: reabilitarea statiei de tratare Calafat; conducta de aductiune si retea de distributie pentru localitatea Ciupercenii Noi; conducta de aductiune si retea de distributie in comuna Poiana Mare, unde nu exista un sistem de alimentare cu apa centralizat (numai un put in centrul localitatii Poiana Mare, care asigura apa pentru unele institutii din acea zona).

Investitiile derulate in cadrul acestui constract vizeaza lucrari de extindere a retelelor de apa pe 42 de strazi din localitatile Poiana Mare si Tunarii Vechi, pe o distanta de 41 km, si realizarea a 1.157 de noi bransamente. Investitia mai prevede extinderea retelei de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime totala de aproximativ 40 km, fiind prevazute 1.146 de noi racorduri la consumatorii individuali.

Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere, din localitatile Poiana Mare si Tunarii Vechi, catre statia de epurare ce se va executa in localitatea Rastu Nou, vor fi executate trei statii de pompare si o statie de transfer. In prezent, in Poiana Mare si Tunarii Vechi nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, iar locuitorii nu beneficiaza de servicii centralizate de canalizare menajera.  

7 mai 2013