Economia

ECONOMIA

ACTIVITAŢILE PRINCIPALE ale locuitorilor din Poiana Mare sunt:

  • agricultura,
  • creşterea animalelor,
  • cultivarea legumelor,
  • morărit şi panificaţie.

La nivelul comunei Poiana Mare, agricultura reprezintă principala ramură a economiei. Locuitorii deţin o suprafaţă agricolă de 11.007 ha., din care:

  • 8479 ha suprafaţă arabilă,
  • 26 ha de livezi şi pepiniere pomicole,
  • 560 ha de pepiniere viticole,
  • 1936 ha de păşuni şi
  • 6 ha de fâneţe.

   Fondul forestier al comunei Poiana Mare este ocupat de păduri de salcâm şi suprafeţe mai reduse de plop. Pe malul Dunării mai putem întâlni păduri de salcâm numite zăvoaie. Industria este slab reprezentată, în Poiana Mare fiind doar două mori.

Comerţul

   În trecut, comerţul era mult mai dezvoltat datorită centrelor de colectare a legumelor, astăzi comerţul realizându-se prin târgul de vineri şi prin alte mici centre de colectare a legumelor ce încep să-şi facă din nou prezenţa.

  Anterior anului 1990, din Poiana Mare se exportau catre diverse tări străine importante cantitați de tomate, datorită faptului că localitatea era un important centru legumicol in economia judeteană si chiar natională. Astăzi, nu se mai poate vorbi de exporturi, dar acest lucru nu inseamnă ca tomatele produse la Poiana Mare nu sunt de cea mai bună calitate. Dimpotrivă, in piețele din tară, legumicultorii din Poiana Mare au mare cautare și sunt apreciați pentru calitatea legumelor pe care le produc. Roșiile produse in această comună sunt unice.

 Primarul comunei Poiana Mare, Marin Vintilă, a incearcat să readucă in buzunarele legumicultorilor puterea financiară de altădată. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, a fost nevoie de un cumparător sigur. Edilul șef l-a găsit în persoana unei importante rețele de hipermarketuri din țară, care doreste sa comercializeze rosii si ardei “Made in Poiana Mare”. Așa se face că, din anul 2011, s-a incheiat un parteneriat cu conducerea rețelei respective de hipermarketuri, in scopul preluării recoltei de legume din localitate.