Atributiile Structurii Registrul Agricol din cadrul Primariei Poiana Mare, Dolj

 

 • inscrierea suprafetelor agricole pe categorii,
 • componenta gospodariilor si a membrilor gospodariei,
 • indentificarea pe parcele a terenurilor,
 • centralizarea suprafetelor agricole,
 • evidenta animalelor din gospodarii,
 • centralizarea suprafetele cultivate cu legume,
 • eliberarea adeverintelor cu suprafetele agricole,
 • eliberare adeverintelor pentru cartea de identitate (buletin),
 • eliberare anexa 1,
 • eliberare anexa 2,
 • eliberare anexa 24,
 • masurarea la cerere a terenului extravilan si intravilan,
 • intocmirea proceselor-verbale si eliberarea certificatelor de producator,
 • eliberare bilet de adeverire a proprietatii si sanatatii animalelor,
 • eliberare adeverinte APIA, necesare fondurilor europene,
 • eliberare schite parcelare,
 • eliberare adeverinte CEZ,
 • intocmirea situatiilor solicitate de: Directia de Statistica, Directia Agricola.