HOTARIREA Nr. 13/04.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 13/04.03.2014

 

Privind  dezmembrarea suprafeţei de 625 m.p.,

situată în str. Ion Creangă nr. 100, Tunarii Vechi 

 

 

         Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                     Convocat azi, 04.03.2014 in sedinta extraordinară;

         Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 2943/03.03.2014 precum si procesul verbal al acestei sedinte;

         In baza  art. 36,  lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

         In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

         Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de  625 m.p. cu numărul cadastral 30696, situată în str. Ion Creangă nr. 100 din Tunarii Vechi şi intabularea acestuia în  vederea punerii la dispoziţie a acestui teren Companiei de Apă Oltenia pentru defăşurarea fazei a doua a derulării master-planului apă-canal implementat de Consiliul Judeţean Dolj.

         Art. 2 - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei.

 

 

                                                                           Dată astăzi 04.03.2014

                                                                                  la Poiana Mare