HOTARIREA Nr. 6/29.01.2014

  1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

    1. POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

 

  1. HOTARIREA Nr. 6/29.01.2014

 

 

Privind stabilirea sectoarelor de activitate

unde se poate desfăşura muncă în folosul comunităţii

 

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 29.01.2014 in sedinta ordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 707/21.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 39, alin. 4 din Legea nr. 352/2006, privind completarea O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.-Se stabilesc următoarele sectoare de activitate, unde se poate desfăşura muncă în folosul comunităţii:

  1. -lucrări la spaţii verzi;

  2. -lucrări la igienizare în comună.

Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei.

 

 

  1. Dată astăzi 29.01.2014

  2. la Poiana Mare